TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 HƯƠNG TRÀ

  • Điện thoại: 0972563957
  • Email: thcstranham@gmail.com
  • Địa chỉ: HƯƠNG TRÀ - TRÀ BỒNG - QUẢNG NGÃI.